Schläft ein Lied in allen Dingen,

die da träumen fort und fort,

und die Welt hebt an zu singen,

triffst du nur das Zauberwort.

 

Het gedicht Wünschelrute uit 1835 van Joseph von Eichendorff is kenmerkend voor de poëzie van deze grote Romantische dichter. Hij hield de wichelroede in zijn handen en vond daarmee de weg tot verloren gegane paradijzen en ideale landschappen. Geconstrueerd zoals de schilderijen van Kaspar David Friedrich, vol verlangen en heimwee.

Eichendorffs gedichten, die hij zelf graag liederen noemde, werden door alle toonaangevende componisten getoonzet: Schumann, Mendelssohn, Wolf, Pfitzner, Reger en Schoeck om er een aantal te noemen. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien het taalgebruik van deze gedichten uitzonderlijk muzikaal is. Vóór Eichendorff was dat slechts bij Goethe het geval.

Tijdens dit derde Internationaal Lied Festival Zeist heb ik het genoegen u te laten genieten van een programma vol liederen die met Eichendorffs poëzie als inspiratiebron zijn geschreven.

 

Robert Holl, artistiek leider

 

 

Zowel Schubert als Schumann hebben getracht een volmaakt evenwicht aan te brengen tussen tekst en muziek, stem en instrument, melodie en harmonie. Kenmerkend voor Schumann zijn inleidingen en naspelen in de pianopartij. Vaak een uitdrukking van het ‘nog-niet-gezegde’.

 

Hugo Wolf is met Schubert de componist van het grootste aantal liederen. Hij hechtte een uitzonderlijk grote betekenis aan de tekst, zodanig dat hij de naam van de tekstdichter, voorafgaand aan zijn eigen naam, boven de compositie vermeldde. Hij wilde daarmee aangeven samen met de dichter één muziekgedicht te hebben gemaakt.

 

Festivallocatie is de prachtige kerk van de Evangelische Broedergemeente in de groene omgeving van Slot Zeist.

 

Zo ontstaat een week lang de perfecte intieme ambiance waar de liedkunst volledig tot zijn recht komt. Graag verwelkomen wij u weer! Houd onze website in de gaten, meld u aan voor de nieuwsbrief of volg ons op facebook.

 

 

22 - 27 mei 2018

Schubert en zijn opvolgers

Schumann - Wolf

KAARTVERKOOP

LOCATIEs

BLOKKENSCHEMA

VERBLIJF

©