masterclass

Voor jonge zangers en hun begeleiders is het van doorslaggevend belang om in ontwikkeling te blijven na afloop van hun professionele studie. De mastercourse voorziet daarin. Deze voor het publiek toegankelijke interpretatiecursus is nadrukkelijk bestemd voor liedduo's en behandelt de zanger en diens begeleider niet als gescheiden musici, maar als een onlosmakelijke eenheid. Een dergelijke benadering is van belang, gelet op de dikwijls eenzijdige aandacht voor de vocale aspecten van het liedvak.

 

In het klassieke lied smelten de muzikale en poëtische gedachten van de componist volkomen samen. Om hier een optimale interpretatie aan te kunnen geven is een eerste vereiste dat vocalisten hun verbeeldingskracht ontwikkelen. Daarom stimuleren de docenten bij de zangers het voorstellingsvermogen. De verbeelding stelt de zanger immers in staat om uitdrukking te geven aan de thematiek van de liedtekst, aan een fijnzinnige uiting van emoties en aan taalnuances. De docenten belichten zowel de zang- als de pianopartij. Zij tonen aan dat een pianist een zanger wel degelijk kan stimuleren, door impulsen te geven of soms juist door tegengestelde kleuren aan te brengen.

 

Het respect waarmee de docenten van deze mastercourse de liedkunst tegemoet treden zal waarneembaar zijn tijdens hun podiumoverleg met de liedduo’s. Hun kennis en ervaring verlenen de mastercourse bij voorbaat een bijzonder karakter.

 

Naast de openbare mastercourse in de Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente krijgen de deelnemende duo’s ook individuele coaching door Waltraud Österreicher (actrice). De individuele coaching van de duo’s is primair voor de duo’s bestemd en niet voor het publiek toegankelijk.

 

 

©

masterclass
masterclass
masterclass
masterclass
masterclass
masterclass
masterclass