Zingen zit in ons bloed. Er zijn veel actieve koren in Nederland, er wordt veel gezongen, en toch bestaat er geen festival dat volledig gewijd is aan de liedkunst. Daar brengt het Internationaal Lied Festival verandering in. En wel op een heel bijzondere manier.

 

Het Internationaal Lied Festival Zeist vindt plaats op een inspirerende locatie: in de mooie groene omgeving van het prachtige historische Slot Zeist bevindt zich de Evangelische Broederkerk. Een juweel van een zaal, bekend van onder meer het Netwerk Oude Muziek en de Zeister Muziekdagen. Met een zeer toepasselijke ambiance en perfecte akoestiek voor het lied.

 

Door het samenbrengen van de absolute wereldtop in liedkunst met ‘rising stars’, lokale talenten en amateurzangers ontstaat een veelzijdig festival met aandacht voor de rijke traditie van de liedkunst en vernieuwing. Daarbovenop zorgt de randprogrammering met onder meer lezingen, een rondleiding, lunchrecitals en een film voor een feestelijke week.

 

Een centraal element is de openbare International  voor liedduo’s. Samen met de lezingen en de  inleidingen op de recitals, zorgen deze activiteiten voor een nadruk op verdieping, vernieuwing en ontwikkeling.

 

Maar een liedfestival is zijn naam alleen waardig door de mensen die het dragen. In de eerste plaats de artistiek leider, een van de grootste zangers en pedagogen van onze tijd, Robert Holl. Hij raakt het publiek al ruim 40 jaar met zijn fantastische stem en expressie. Zijn inspiratie wordt voelbaar als hij solo en samen met zijn ensemble diverse malen optreedt en als hij de mastercourse verzorgt.

 

 

Over de organisatie

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist is opgericht op 5 juni 2015. De organisatie is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting volgt de Code  Cultural  Governance voor transparant en goed bestuur. In het bestuur zijn alle functies geborgd op het gebied van programmering, marketing en organisatie.

 

Beschermvrouwe

Elly Ameling, zangeres

 

 

Ambassadeur

Maartje van Weegen, presentatrice

Raoul Steffani, bariton

 

 

Comité van Aanbeveling

Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning – Provincie Utrecht

Gerlach Cerfontaine, hoogleraar Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht

Huub van Dael, vm. directeur Concertzaal De Doelen

Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Rijn en Heuvelrug

Koos Janssen, Burgemeester Zeist

Maurice Lammerts van Bueren, pianist

Jard van Nes, zangeres

Alexander Rinnooy Kan, Lid Eerste Kamer D66 en Hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Jos Schillings, directeur HKU Utrechts Conservatorium

Paul Schnabel, Lid Eerste Kamer D66 en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad

Ed Spanjaard, dirigent en pianist.

 

 

Samenstelling bestuur

Aat Klompenhouwer, voorzitter en artistieke zaken

Steven Matthijsen, vicevoorzitter

Wim Bekkers, secretaris

Frans Eggink, penningmeester

Lucie Spreij, coördinatie vrijwilligers, educatie en participatie

Marcel Jansen, bestuursadviseur, projectleider educatie en participatie.

 

 

Culturele ANBI

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van een culturele ANBI.

 

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

ANBI Informatie

RSIN nummer: 8552 67 318

 

 

Contactgegevens

Cor Ruyslaan 12

3584 GD Utrecht

06 – 53 13 13 34

info@ilfz.nl

 

 

Doelstelling

Het Internationaal Lied Festival Zeist wil binnen drie jaar een toonaangevend liedfestival worden. Het festival geeft een podium aan nationale en internationale topmusici, zowel gerenommeerd als aanstormend.  Het repertoire richt zich op de klassieke zangkunst en is voor een breed publiek toegankelijk. Het festival stimuleert talentontwikkeling door de mastercourse en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici en scholen.  Zang, de oervorm van de muziekkunst, krijgt het podium dat zij verdient.

 

Het Internationaal Lied Festival Zeist wordt jaarlijks in het voorjaar gehouden. De internationaal vermaarde bas Robert Holl is aangesteld als artistiek leider. De eerste editie van het festival was geheel gewijd aan de ultieme liedcomponist Schubert, de tweede editie was gewijd aan Schubert en zijn voorgangers Haydn, Mozart en Beethoven en de derde editie in mei 2018 is gewijd aan Schubert en zijn opvolgers Schumann en Wolf.

 

 

Beleidsplan

Inhoudelijk Plan ILFZ 2018

 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting laat zich adviseren door professionals uit het veld. In de begroting houden we rekening met de inhuur van externen voor bijvoorbeeld de website en kaartverkoop. De organisatie maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van enthousiaste vrijwilligers.

 

 

Activiteitenverslag

Jaarverslag ILFZ 2016

 

 

Jaarrekening ILFZ 2016

Jaarrekening ILFZ 2016

 

 

 

KvK nummer

63509660

 

 

Bankrekeningnummers:

NL03 SNSB 0925 0975 43

NL18 RABO 0317 1327 92

 

 

De historie van het ILFZ

De eerste editie van het Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) vond plaats van dinsdag 17 tot en met zondag 22 mei 2016. Verantwoordelijk voor het festival is de Stichting ILFZ. De stichting werd op 5 juni 2015 opgericht. De eerste editie van het festival was geheel gewijd aan de ultieme liedcomponist Franz Schubert.

Het lied (weer) op de kaart zetten in Nederland voor een breed publiek, dat is de centrale missie van het Internationaal Lied Festival Zeist. Door het organiseren van een jaarlijks festival. Door het leggen van vernieuwende verbindingen tussen de rijke traditie en moderne interpretatie. Door hedendaagse internationaal gerenommeerde liedvertolkers in contact te brengen met nieuwe generaties. Door het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van klassieke muziek. Door het publiek niet alleen de gelegenheid te geven luisterend te genieten, maar ook zelf actief deel te nemen aan het festival. Door te kiezen voor een sfeervolle locatie met een fantastische akoestiek, op een centrale, goed bereikbare plek in het land: de Kerk van de Evangelische Broedergemeente in de parkachtige omgeving van Slot Zeist. Zie hier de doelstellingen van dit nieuwe initiatief. Dat roept de vraag op hoe dit initiatief tot stand gekomen is?

 

De kiem ligt in Zeist. Dit zegt initiatiefnemer Steven Matthijsen erover: “In juli 2014 zei ik tegen mijn vrouw Marjon: de menselijke stem is toch eigenlijk het mooiste instrument. Niet voor niets zijn er pianopedagogen die zeggen dat een pianist eigenlijk ook moet leren zingen om goed te kunnen spelen. Ook wordt de cello – mijn eigen instrument – vaak beschouwd als het meest zangerige van alle instrumenten. Herinneringen aan mijn zanglessen tijdens mijn studententijd kwamen boven. Zo heb ik op onze trouwdag voor Marjon nog ‘Du holde Kunst, ich danke dir’ van Franz Schubert gezongen.

 

Vanuit de Zeister Muziekdagen kende ik Marcel Jansen. Hij was directeur van de Zeister Muziekschool die in die tijd zijn 75-jarig bestaan vierde. Marcel die, zo bleek, zelf graag en veel zingt, was enthousiast over het plan voor een liedfestival en met hem heb ik een aantal sessies gehouden om het idee verder vorm te geven.

In het voorjaar van 2015 kwam ik in contact met Aat Klompenhouwer, de voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Lied en zeer betrokken bij alles wat er speelt rond het klassieke lied. Aat speelde zelf ook met gedachte voor een festival en ik was blij dat hij ook direct enthousiast was: met al zijn jarenlange nationale en internationale contacten waaronder die met Robert Holl en Elly Ameling, was Aat vanzelfsprekend de ideale man voor Artistieke Zaken. Robert Holl was overigens geen onbekende, want hij heeft in het verleden ook opgetreden in het kader van de Zeister Muziekdagen.

 

En zo hadden we binnen enkele maanden niet alleen een compleet liedfestival-bestuur, maar ook een vriendenstichting bij elkaar. Vanaf de zomer van 2015 hebben we hard gewerkt en in mei 2016 vond het eerste festival plaats. Een festival van internationale allure, onder de bezielende artistieke leiding van Robert Holl.”

 

 

©