ORGANISATIE

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist is opgericht op 5 juni 2015. De organisatie is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting volgt de Code  Cultural  Governance voor transparant en goed bestuur. In het bestuur zijn alle functies geborgd op het gebied van programmering, marketing en organisatie.

 

Beschermvrouwe

Elly Ameling, zangeres

 

 

Ambassadeur

Maartje van Weegen, presentatrice

Raoul Steffani, bariton

 

 

Comité van Aanbeveling

Gerlach Cerfontaine, hoogleraar Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht

Huub van Dael, vm. directeur Concertzaal De Doelen

Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Rijn en Heuvelrug

Koos Janssen, Burgemeester Zeist

Maurice Lammerts van Bueren, pianist

Jard van Nes, zangeres

Alexander Rinnooy Kan, Lid Eerste Kamer D66 en Hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Jos Schillings, directeur HKU Utrechts Conservatorium

Paul Schnabel, Lid Eerste Kamer D66 en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad

Ed Spanjaard, dirigent en pianist.

 

 

Samenstelling bestuur

Aat Klompenhouwer, voorzitter en artistieke zaken

Steven Matthijsen, vicevoorzitter

Wim Bekkers, secretaris

Frans Eggink, penningmeester

Lucie Spreij, coördinatie vrijwilligers, educatie en participatie

 

 

Culturele ANBI

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van een culturele ANBI.

 

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

ANBI Informatie

RSIN nummer: 8552 67 318

 

 

Contactgegevens

Cor Ruyslaan 12

3584 GD Utrecht

06 – 53 13 13 34

info@ilfz.nl

 

 

Doelstelling

Het Internationaal Lied Festival Zeist is in korte tijd toonaangevend geworden, nationaal en internationaal. Het festival geeft een podium aan nationale en internationale topmusici, zowel gerenommeerd als aanstormend.  Het repertoire richt zich op de klassieke zangkunst en is voor een breed publiek toegankelijk. Het festival stimuleert talentontwikkeling door de masterclass en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici en scholen.  Zang, de oervorm van de muziekkunst, krijgt het podium dat zij verdient.

 

Het Internationaal Lied Festival Zeist wordt jaarlijks in het voorjaar gehouden. De internationaal vermaarde bas Robert Holl is aangesteld als artistiek leider. De eerste editie van het festival was geheel gewijd aan de ultieme liedcomponist Schubert, de tweede editie was gewijd aan Schubert en zijn voorgangers Haydn, Mozart en Beethoven en de derde editie in mei 2018 aan Schubert en zijn opvolgers Schumann en Wolf. In 2019 had het festival het thema 'Invitation au Voyage', een reis naar de liedculturen van Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Rusland.

 

 

Beleidsplan

Inhoudelijk Plan ILFZ 2020

 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting laat zich adviseren door professionals uit het veld. In de begroting houden we rekening met de inhuur van externen voor bijvoorbeeld de website en kaartverkoop. De organisatie maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van enthousiaste vrijwilligers.

 

 

Activiteitenverslag

Jaarverslag ILFZ 2019

 

 

Jaarrekening ILFZ

Jaarrekening ILFZ 2019

 

 

KvK nummer

63509660

 

 

Bankrekeningnummers:

NL03 SNSB 0925 0975 43

NL18 RABO 0317 1327 92

 

 

©

ORGANISATIE

ORGANISATIE
ORGANISATIE
ORGANISATIE

ORGANISATIE

ORGANISATIE
ORGANISATIE