Geplaatst op

Sophie’s reis

13-05-JOHNSON-RENNERT-RESCH

vrijdag

13 mei

20.15 - 22.00

Sophie's reis

Sophie Rennert, mezzosopraan
© Pia Clodi
Wolfgang Resch, bariton
© Theresa Pewal
Graham Johnson, piano / verteller
© Clive Barda

Losse kaarten
Normaal € 39 / Vrienden ILFZ € 35 / < 30 jaar € 10

Dagkaart 
Normaal € 47 / Vrienden ILFZ € 42

De dagkaart voor 13-05-2021 geeft toegang tot het Young Artist Platform én het openingsrecital.

Passe-Partout
Normaal € 350 / Vrienden ILFZ € 315

Bezoek met maar liefst 40% korting:
- 14 recitals,
- 16 masterclasses,
- 4 lezingen en meer.
Een passe-partout geeft toegang tot alle voor publiek toegankelijke evenementen van het festival.

Vrienden ILFZ
Bent u geen Vriend van het festival maar wilt u wél gebruik maken van het gereduceerde Vriendentarief? Kies dan bij kaarten bestellen de optie ‘Vriendentarief’ en voeg in de winkelmand ‘Vriend worden’ toe.

LET OP: de voertaal tijdens dit recital is Engels.

We openen het festival met een speelse liederenavond, geïnspireerd op romans en toneelstukken uit de Duitse en Engelse literatuur. Een dergelijk programma samenstellen, brengen en er boeiend over vertellen is Graham Johnson op het lijf geschreven is. Met vier jonge zangers begon hij 45 jaar geleden The songmakers Almanac, en maakte met hen vernieuwende, thematische programma’s. In de jaren die volgden vloeiden er ontelbare concerten, opnames en toonaangevende boeken uit zijn handen en leidde hij generaties nieuwe pianisten op. Er zijn dan ook weinig artiesten die zo veel betekend hebben voor de wereld van het lied als hij. Nog steeds vormen zijn onmetelijke kennis en ervaring een rijke bron waaruit de origineelste programma’s opborrelen. Bovendien neemt hij u met zijn unieke en doorleefde spel ook muzikaal mee.

Graham Johnson stelde voor ons openingsrecital een programma samen rondom de populaire 18e-eeuwse novelle Sophiens Reise von Memel nach Sachsen van Johann Timotheus Hermes. Hadden er destijds ranglijsten voor literatuur bestaan, dan zou dit werk lange tijd de lijst aangevoerd hebben. Ondanks dat het in vergetelheid is geraakt, is Sophiens Reise tot op de dag van vandaag relevant vanwege de uit het leven gegrepen beschrijvingen. Samen met Sophie Rennert en Wolfgang Resch neemt Graham Johnson u mee op Sophie’s reis aan de hand van bekend en minder bekend repertoire. Mozart, Schubert, Schumann en Wolf wijzen ons met Eichendorff, Scott en Goethe de weg.

Dit recital wordt mede mogelijk gemaakt door de Groene Winkel

Proloog: Mozart

1773 Uit: Sophiens Reise von Memel nach Sachsen (Hermes)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
I Verdankt sei es dem Glanz der Großen  KV392 - Sophie
II Sei du mein Trost  KV391  - Sophie
III Ich würd auf meinem Pfad  KV390 - Sophie

***

1795 Uit: Wilhelm Meisters Lehrjahre (Goethe)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Wer nie sein Brot mit Tränen ass  D480 - Wolfgang
Kennst du das Land  D321 - Sophie

1803 Uit: Lacrimas (Schütz)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Florio  D857/1 - Wolfgang
Delphine  D857/2 - Sophie

1803 Uit: Olivier (Pichler)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Der Unglückliche  D713 - Wolfgang

1805 Uit: Diego Manzanares (Krosigk)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Lied der Ilmerine  D458 Sophie

1813 Uit: Der Tod Friedrichs des Streitbaren (Collin)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Licht und Liebe  D352 – Sophie en Wolfgang

1814 Uit: Undine (Motte Fouqué)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Lied (‘Mutter geht durch ihre Kammern’)  D373 - Sophie

1815 Uit: Ahnung und Gegenwart (Eichendorff)
Robert Schumann (1810 - 1856)
Die Stille  Op. 39/4 - Sophie
Waldesgespräch  Op. 39/3 - Sophie en Wolfgang

Pauze

1817 Uit: Die Ahnfrau (Grillparzer)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Bertas Lied in der Nacht  D653 - Sophie

1819 Uit: Gabriele (Schopenhauer/Gerstenberg)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Hippolits Lied  D890 - Wolfgang

1819 Uit: A Legend of Montrose (Scott)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Lied der Anne Lyle  D830 - Sophie

1820 Uit: Ivanhoe (Scott)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Romanze des Richard Löwenherz  D907 - Wolfgang

1822 Uit: The Pirate (Scott)
Franz Schubert (1797 - 1828)
Gesang der Norna  D831 - Sophie

1826 Uit: Aus dem Leben eines Taugesnichts (Eichendorff)
Robert Schumann (1810 - 1856)
Der frohe Wandersmann  Op. 77/1 - Wolfgang

1834 Uit: Dichter und ihre Gesellen (Eichendorff)
Robert Schumann (1810 - 1856)
Schöne Fremde  Op. 39/6 - Sophie

***

Epiloog: Mozart

1856 Uit: Mozart auf der Reise nach Prag (Mörike)
Hugo Wolf (1860 - 1903)
Denk es, o Seele - Sophie en Wolfgang

Het was een bestseller in Duitsland, om in hedendaagse begrippen te spreken. In de jaren 1769-1773 verscheen Sophiens Reise von Memel nach Sachsen: een roman in briefvorm. In vele episodes, met evenzovele personages, laat de Duitse schrijver Johann Timotheus Hermes verhalen passeren over trouw, liefde en het huwelijk, gelardeerd met natuurbeschrijvingen en voorzien van de nodige porties lokaal coloriet - inclusief dialecten - uit de streek rond Königsberg. Het boek werd onmiddellijk vertaald en vond zo zijn weg door heel Europa. Al in 1785 verscheen er een Nederlandse vertaling. Onze eigen Betje Wolff - van de eerste Nederlandse briefroman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart - was overigens niet heel enthousiast over de 'zes zwaare Octavo's, waarvan ieder over de duizend wel digt ineen gedrukte bladzyden beslaat'. Ze verweet Hermes een totaal onrealistisch plot door 'een zeer schoon, jong, trotsch, coquet meisje, een reis door een vyandelyk land te laaten doen; tusschen Legers door, alleen met het oogmerk om eenige papieren aan eene onwaardige Dogter, die men niet eens meer wist, of wel meer leefde' te laten brengen onder begeleiding van een persoon waarvan niet eens zeker was dat het Sophie’s broer zou zijn.

Een lijvig boek dus, maar wel de meest gelezen roman van de 18e eeuw in Duitsland. Juist door de briefvorm was het mogelijk verschillende gezichtspunten te laten zien over het vraagstuk van liefde, trouw en huwelijk. Daarmee vertoonde het ook de eerste kenmerken van een psychologische roman, een genre dat in de romantiek een hoge vlucht zou gaan nemen.

Een van de eersten die zich liet inspireren door de roman was Wolfgang Amadeus Mozart. Begin jaren 80 van de 18e eeuw schreef Mozart muziek onder drie gedichten uit de roman. De toonzetting van het eerste lied is filosofisch. Verdankt sei es dem Glanz der Großen gaat over de relatie tussen hemelse en aardse zaken, over bescheidenheid en zelfbewustzijn. De mens hoeft zich niet te schamen omdat hij een klein en onbeduidend wezen is in het licht van het gehele universum. De volgende twee liederen zoemen in op de mens zelf. In An die Einsamkeit zoekt de dichter een veilige haven om zijn verdriet te verteren; Ich würd auf meinen Pfad is een muzikale verbeelding van de strijd tegen het lot. Vooral deze twee laatste liederen lijken een voorbode van het lied zoals zich dat onder meesterschap van Schubert zou ontwikkelen.

Franz Schubert was een man met grote literaire interesses. Meer dan zeshonderd liederen schreef hij en voor een deel daarvan putte hij niet zozeer uit gedichtenbundels van auteurs als Wilhelm Müller en Johann Mayrhofer, maar ook uit vele romans van tijdgenoten. Uiteraard zat daar ook het werk van Goethe bij: Wilhelm Meisters Lehrjahre, een lijvige Bildungsroman waarin hoofdpersoon Wilhelm Meister zijn weg probeert te vinden in het Duitse culturele leven aan het einde van de 18e eeuw. Schubert baseerde diverse liederen op de roman en was vooral gegrepen door het personage van de harpspeler aan wie het gedicht Wer nie sein Brot mit Tränen ass ontsproten is. De harp is goed terug te horen in de pianopartij. Ieder komt zijn aandeel tegenslag en verdriet tegen in het leven, maar echt wrang is het dat de mens zelf vaak ook schuldig is aan het lijden van een ander, gewild of ongewild.

Het belangrijkste personage uit Wilhelm Meisters Lehrjahre is Mignon. Mignon maakt aanvankelijk haar opwachting in het verhaal als wees, uiteindelijk blijkt zij de dochter van de harpspeler te zijn. Zingend maakt zij haar gevoelens kenbaar en haar beroemdste lied is Kennst du das Land. Het is een van de meest getoonzette gedichten geworden. Schubert laat het lied naïef en vrolijk in majeur beginnen maar in elke strofe stelt Mignon haar vraag dringender. In de laatste strofe moduleert Schubert van majeur naar mineur en geeft zo de tekst een extra lading.

Naast Goethe gebruikte Schubert ook teksten van Duitstalige auteurs die nu grotendeels totaal vergeten zijn. Zoals Karoline Pichler, van wie de cantate-achtige Der Unglückliche klinkt waarin de verschillende sfeerbeschrijvingen en tempi elkaar snel opvolgen. Of van baron van Schlechta, van wie Schubert het lied Ilmerine een Spaans tintje geeft met de gitaarachtige begeleiding.

Matthäus von Collin was een van de eerste organisatoren van Schubertiades. Van hem klinkt het prachtige duet Licht und Liebe uit het treurspel Der Tod Friedrich des Streitbaren. Friedrich hoort 's nachts in de verte twee mensen zingen: de ene blij over de vreugde van de liefde, de ander verdrietig.

Christian Schütz was een redelijk succesvol toneelschrijver. Uit zijn toneelwerk Lacrimas plukte Schubert een subplot over Florio en Dephine. Florio is tot over zijn oren verliefd op het slavenmeisje Delphine. Hij volgt haar naar het oosten, waar zij uiteindelijk de dochter blijk te zijn van een sultan. Haar vader is overbezorgd en Florio kan als tuinier Delphine alleen nog maar van een afstand zien. Hij zingt dan Nun, da Schatten niedergleiten. Het lied begint als een serenade, maar de tweede en de derde strofe zijn eigenlijk meer een klaaglied. Florio's liefde voor Delphine is als een gif dat zich door zijn lichaam verspreidt en hem zal doden. De laatste strofe is gericht aan de nacht, een metafoor voor de dood, die hem rust zal geven.

Tegenwoordig wellicht nog wel bekend is Friedrich de la Motte-Fouqué. Hij is de auteur van Undine, het verhaal over de waternimf die met een ridder wil trouwen. Het was in de 19e eeuw een zeer populair boek dat tot heel wat muzikale inspiraties heeft geleid. De opera Rusalka van Dvořák is ook op dit boek gebaseerd. Schubert koos uit dit verhaal een lied waarin de liefde van de ouders voor hun kind centraal staat.

Schubert beperkte zich in zijn literaire keuzes niet tot de Duitstalige schrijvers en verdiepte zich ook in de Engelse literatuur. Vooral Sir Walter Scott wist de aandacht van Schubert vast te houden. De Romanze des Richard Lowenherz komt uit Ivanhoevan Scott. Hier klinkt een man die zijn gevoelens niet voor zich hoeft te houden, zoals wel het geval is bij de vrouwelijke hoofdpersonen in Lied der Anne Lyle en Gesang der Norna, beiden eveneens gebaseerd op romans van Scott. In Gesang der Norna vallen de donkere harmonieën op die samen met het voortdurende herhalen van hetzelfde ritme voor een haast hypnotiserend effect zorgen.

Nog in 1839 schreef Robert Schumann: 'Mijn hele leven heb ik vocale muziek als minderwaardig aan instrumentale muziek beschouwd en het nooit gezien als een hogere kunstvorm.' Een jaar later componeerde hij zo'n 140 liederen. Een van de redenen voor deze ommezwaai was zijn niet te stuiten liefde voor Clara Wieck. Vooral in de gedichten van Joseph van Eichendorff vond Schumann de woorden voor verlies en verlangen, voor het gevoel van eenzaamheid en mysterie, voor de beschrijving van weemoedige dromen en meeslepende gevoelens. Eichendorff is een romanticus pur sang met al zijn natuurbeschrijvingen - die als metafoor dienen voor het innerlijk - en verlangens die niet vervuld kunnen worden.

In de eerste maanden van 1840 componeerde Schumann op teksten van Eichendorff onder meer de cyclus Leiderkreis op. 39. Hij omschreef de liederencyclus aan Clara als 'mijn meest romantische muziek ooit, met veel van jou erin'. In Die Stille laat Schumann op delicate wijze de verliefde zachtjes zijn liefde uitspreken. Pas als de ik-figuur wenst een vogeltje te zijn dat over de zee naar onbekende verten kan vliegen, laat Schumann de verliefde ik-figuur in een kleine, verfijnde en elegante, maar oh zo lyrische, melodielijn uitbarsten.

Waldesgespräch is een duet waarin het aloude Loreley-verhaal zich nu eens afspeelt in het bos. Hij is de dappere ridder, zij de verleidster. De zelfverzekerdheid van de ridder en de verleiding van de Loreley laat Schumann in de pianopartij horen. Stevige akkoorden met een vleugje jachthoorn wisselen af met legato gezongen melodielijnen.

Niet al het werk van Eichendorff is zwanger van verlangen. Zijn roman Aus dem Leben eines Taugesnichts is de ironische tegenhanger van Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre. Een molenaarszoon weigert zich te conformeren aan zijn burgerlijke plichten: hij wil geen baan, hij wil vrijheid en avontuur, en is liever lui dan moe. Nut moet wijken voor passie: als hij ergens als tuinier aan de slag gaat, vervangt hij de groente in de moestuin voor bloemen omdat deze zo mooi zijn. Der frohe Wandersmann laat de jongeman horen, als hij net op weg is, het avontuur tegemoet, op een vrolijk marstempo. Even geen verdriet, geen verlangen.

Of Mozart ooit Sophiens Reise von Memel nach Sachsen heeft gelezen is niet bekend. Het lijkt met zijn drukbezette agenda niet erg plausibel dat hij de tijd zou hebben gevonden de omvangrijke roman te lezen. Waarschijnlijker is het dat hij de gedichten heeft gevonden in de uitgave Lieder und Aria aus Sophiens Reise die in 1779 uitgegeven werd. Een kleine tien jaar later reisde Mozart vanuit Wenen naar Praag om daar de première van Don Giovanni bij te wonen. De Duitse schrijver Eduard Mörike schreef over deze reis een novelle die zich vooral afspeelt op een landgoed waar Mozart en Constanze bij toeval verzeild raken en daar het verlovingsfeest van ene Eugenie mee maken. Het begin is vol sprankelende vrolijkheid, op het landgoed worden zoete herinneringen opgehaald en men musiceert dat het een lieve lust is. Mozart vertelt over zijn opera die nog niet gereed is. Hij is bezig met slot: Don Giovanni daagt daarin de geest van de Commendatore uit te komen dineren en moet dat bekopen met de dood. De novelle neemt pas een wending als het echtpaar Mozart hun weg vervolgt naar Praag. De achtergebleven Eugenie beseft opeens dat Mozart niet lang meer zal leven. Hij zal 'snel en onstuitbaar in zijn eigen gloed verteren'. Dan vindt ze bij de piano een zogenaamd Boheems volkslied Denk es, o Seele, dat begint over bomen en rozen. Op de vraag waar zij groeien volgt bij de zetting van Hugo Wolf een antwoord in mineur: ze groeien op het graf. De paarden die de dode ophalen, dartelen nog op de heenweg; op de terugweg klinkt een dodenmars die langzaam wegsterft.

Susan Dorrenboom

Sophie Rennert / mezzosopraan
Voordat Sophie Rennert zangles kreeg van haar moeder - sopraan Sigrid Rennert - speelde ze al viool en piano en in 2014 studeerde ze met onderscheiding af aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. Ze won meerdere prijzen op vele (inter)nationale concoursen. Op persoonlijke uitnodiging van Graham Jonhson debuteerde zij in Leeds en nam in 2017 deel aan het Schubertprogramma in het Wiener Konzerthaus.
Inmiddels is Rennert een veelgevraagd lied- en concertzanger met optredens in binnen- en buitenland en een aantal cd’s op haar naam. Haar repertoire omspant vele eeuwen en reikt van Bach tot hedendaagse muziek.

Wolfgang Resch / bariton
Wolfgang Resch begon zijn zangopleiding als solist bij de Wiltener Sängerknaben in Innsbruck. Hij studeerde bij Karlheinz Hanser aan het Tiroler Landeskonservatorium en later bij Ralf Döring en Charles Spencer aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. Masterclasses volgde hij bij onder meer Brigitte Fassbaender, Christa Ludwig, Thomas Hampson en Helmut Deutsch. Resch won meerdere prijzen.
In 2009 maakt hij zijn debuut als operazanger, maar inmiddels is hij ook een veelgevraagd concert- oratorium- en liedzanger. Hij was deelnemer aan het Young Singers Project van de Salzburger Festspiele en lid van het ensemble bij het Konzert Theater Bern.

Graham Johnson / pianist
Graham Johnson is gevierd pianist, liedbegeleider en kenner van het werk van diverse Romantische liedcomponisten als Schubert, Schumann en Brahms. Na zijn afstuderen aan de Royal Academy of Music, vervolgde hij zijn studie bij Gerald Moore en Geoffrey Parsons. Deelname aan de eerste masterclass van Peter Pears bracht hem in contact met Benjamin Britten. Daar ontstond zijn liefde voor liedbegeleiding. In 1976 richtte hij The Songmakers’ Almanac op met als doel onbekend liedrepertoire onder de aandacht van een groter publiek te brengen.
Momenteel is Johnson docent liedbegeleiding aan de Guildhall School of Music and Drama. Hij heeft meerdere bijzonder goed ontvangen cd-opnamen op zijn naam staan, waaronder alle liederen van Schubert en Schumann.

locatie
Grote kerkzaal / Zusterplein 12 / 3703 CB Zeist

Met haar elegante afwisseling in expressie, frasering en dictie wekte de in Graz geboren mezzosopraan Sophie Rennert enthousiasme op

~ Kleine Zeitung

Wolfgang Resch speelde en zong zich een weg recht naar de harten van het publiek

~ Richard Schmitz (Radio Klassik)

Graham Johnson combineerde elk verhaal en elke emotionele verschuiving door met enorme grandeur te spelen

~ Tim Ashley (The Guardian)

Delen met anderen

Geplaatst op

Young Artist Platform

vrijdag

13 mei

11.00 - 17.00

Young Artist Platform

Een nieuwe traditie bij Internationaal Lied Festival Zeist: het Young Artist Platform. Speciaal gericht op jonge zangers en pianisten die nog aan het begin staan van een grote carrière, maar zich al wel hebben onderscheiden. Musici die opvielen, bijvoorbeeld tijdens onze masterclass of op een van andere festivals of concoursen in Europa waar wij mee samen werken, zijn uitgenodigd te auditeren. Na selectie krijgen zij de gelegenheid zich met een recital van 30 minuten te presenteren aan het publiek en een jury bestaande uit musici die hun sporen in het vak reeds hebben verdiend: voormalig directeur van het Internationaal Vocalisten Concours Annett Andriesen (voorzitter), sopraan Elly Ameling, bas-bariton Robert Holl, pianist Hans Eijsackers, bariton Henk Neven, fortepianist Olga Pashchenko.

Na afloop van de middag gaat een duo naar huis met de Young Artist Platform Prijs: de belofte dat zij terug kunnen keren op ons podium in een Winnaarsrecital én dat zij kunnen optreden bij onze partner het Oxford Lieder Festival.

De geselecteerde duo’s die u hoort, legden aan de jury een programmavoorstel voor waarin het festivalthema Auf Flügeln des Gesanges tot uitdrukking komt. Met hun programma kunnen zij hun unieke geluid benadrukken. Het in opdracht van het festival nieuw gecomponeerde lied Auf Flügeln des Gesanges, is onderdeel van elk programma. Deze compositie van Meriç Artaç beleeft dus tijdens het Young Artist Platform haar wereldpremière. U luistert dus naar zes verschillende uitvoeringen ervan, een boeiende ervaring.

Kijk hier voor het Young Artist Platform 2021 en de winnaars van vorig jaar.

De programma's van de deelnemende duo's worden begin mei gepubliceerd.

11.00 – 11.40 uur
Natalie Jurk, mezzosopraan
Albert Mena, piano

INS TIEFE GRAB

11.45 – 12.25 uur
Rachel Ridout, sopraan
Ilan Kurtser, piano

EIN KÜNSTLERLEBEN

12.30 – 13.10 uur
Helen Frances Corlett, mezzosopraan
Daniel Peter Silcock, piano

ONE MAN THROUGH COUNTLESS EYES, EICHENDORFF

13.15 – 14.00 uur
Lunch

14.00 – 14.40 uur
Yue Wang, sopraan
Sara Pavlovic, piano

AROUND HÖLDERLIN

14.45 – 15.25 uur
Tina Drole, mezzosopraan
Matthias De Smet, piano

A LIFE IN SOLITUDE

15.30 – 16.10 uur
Anna Graf, sopraan
Han-Lin Yun, piano

NACHTREISE

16.15 uur
Juryberaad

16.45 uur
Uitslag

Natalie Jurk / mezzosopraan
Momenteel rond Natalie Jurk haar master opera af aan de Universität der Künste Berlin, waar zij les heeft van Albert Pesendorfer. Jurk is prijswinnaar van de International Lied Competition Paula-Salomon-Lindberg ‘Das Lied’ en ontving een beurs van het ‘Richard-Wagner-Verband’. Ze verdiept zich in de liedkunst bij Matthias Wierig, Daniel Gerzenberg en Axel Bauni en volgde masterclasses bij Rudolph Piernay, Brigitte Wohlfart en Aris Argiris. Daarnaast geeft ze als student van de Stichting Yehudi Menuhin LiveMusikNow regelmatig concerten voor mensen die niet in de gelegenheid zijn een concertzaal te bezoeken.

Albert Mena / Piano
Albert Mena haalde zijn master aan Musikene in Spanje waarna hij zich specialiseerde in kamermuziek en liedbegeleiding aan de Universität der Künste in Berlijn bij professor Markus Groh. Inmiddels werkt hij als liedpianist aan diezelfde universiteit en was te gast bij de Staatsoper Berlin, waar hij speelde onder leiding van James Gaffigan, Andrés Orozco-Estrada en Simone Young. Mena trad verder al op tijdens festivals in onder meer San Sebastián, Berlijn en Leeds. In 2019 nam hij deel aan de masterclass van het festival.

Rachel Ridout / sopraan
Rachel Ridout studeerde met lof af aan de Royal Academy of Music, waar zij les had bij  Mary Nelson en James Baillieu. In 2021 ontving ze de Van Smith Prize. Masterclasses volgde ze onder meer bij Elly Ameling, Robert Holl, Helmut Deutsch, Graham Johnson. Deze zomer zingt ze bij Oxenfoord International.
Haar eerste opname is te horen op een cd met de complete Goethe-liederen van Hugo Wolf die werd gemaakt ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Royal Academy of Music. Ridout debuteerde op het Oxford Lieder Festival en nam vorig jaar met pianist Ilan Kurtser deel aan de masterclass van het festival.

Ilan Kurtser / piano
Ilan Kurtser studeert momenteel aan de Royal Academy of Music waar hij les heeft van Michael Dussek, James Baillieu en Malcolm Martineau. Hij is een Leeds Lieder Young Artist, Samling Artist en de winnaar van de twee grote prijzen voor liedpianisten aan de Royal Academy of Music. Vanwege zijn grote talent ontvangt Kurtser beurzen uit de Sir Jack Lyons Charitable Trust en van de Royal Academy of Music. In het kader van die laatste draagt hij bij aan de opname van de volledige Goethe-Lieder van Hugo Wolf. Onlangs debuteerde hij in Wigmore Hall als pianist tijdens de concertserie Academy's Song Circle. Vorig jaar nam Kurtser met Rachel Ridout deel aan de masterclass van het festival.

Helen Frances Corlett / mezzosopraan
Helen Frances Corlett voltooide recent haar master zang aan de Royal Academy of Music. Op dit moment woont en werkt zij in Engeland, maar later dit jaar verhuist ze naar Oslo om aan het conservatorium van Oslo te beginnen aan een master opera. Tijdens het Leeds Lieder Festival en ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van The Royal Acadamy of Music bracht zij werken in première van hedendaagse componisten. Ze trad op met gerenommeerde gezelschappen als de Scottish Opera, de British Youth Opera en met het BBC Scottish Symphony Orchestra. Corlett nam in 2021 deel aan de masterclass van het festival samen met Peter Silcock.

Daniel Peter Silcock / piano
Al op 15-jarige leeftijd maakte Daniel Peter Silcock zijn concertdebuut met Mendelssohns pianoconcert nr. 1. Hij ontwikkelde een grote liefde voor het Franse pianorepertoire aan het Royal Conservatoire of Scotland waar hij een bachelor en masterstudie afrondde. Onlangs voltooide hij zijn vervolgstudie aan de Royal Academy of Music, waar hij zich bij Mei-Ting Sun specialiseerde in het werk van Chopin. Silcock won diverse prijzen en trad recent op in Wigmore Hall. Hij was als solist te horen in een recital met werken van Chopin in Schotland. Silcock nam in 2021 deel aan de masterclass van het festival samen met Helen Frances Corlett.

Yue Wang / sopraan
Yue Wang studeerde aan het Shanghai Conservatory of Music bij de Chinees-Amerikaans bariton Zhou Zheng. Al tijdens de bachelorfase van haar studie vertolkte zij verscheidene operarollen in onder meer Dido en Aeneas, The Fairy Queen en gaf diverse concerten binnen- en buitenland. Inmiddels studeert zij Hartmut Höll en Mitsuko Shirai aan de Hochschule für Musik in Karlsruhe. Naast opera heeft Wang ook een grote liefde voor het lied.

Sara Pavlovic / piano
Sara Pavlovic studeerde cum laude af aan de Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf waar zij les had van Paolo Giacometti. Vanwege haar grote liefde voor het lied studeerde zij aansluitend verder aan de Hochschule für Musik in Karlsruhe, waar zij momenteel les krijgt van Hartmut Höll. Masterclasses volgde zij bij onder andere Thomas Hampson, Eberhard Feltz, Klaus Hellwig, Bernd Götzke, Frank Peters, Anne le Bozec, Konrad Jarnot, Hans Eijsackers en Christianne Stotijn. Pavlovic wist meerdere prijzen in de wacht te slepen en was al tijdens haar studie actief als liedpianist op verscheidene, internationale muziekfestivals. Inmiddels is zij een geliefd pianist wier spel wordt omschreven als expressief en gevoelig.

Tina Drole / mezzosopraan
Tina Drole studeerde achtereenvolgens aan de Universität für Musik und darstellende Kunst Wien en het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Sinds oktober 2021 verdiept zij zich in Liedgestaltung bij Gerold Huber aan de Hochschule für Musik und Theater München. Ze volgde verscheidene masterclasses en is laureaat van de International Udo Reinemann Master Classes, waar zij samenwerkte met gerenommeerde zangers en pianisten. Drole won diverse prijzen, waaronder de eerste prijs voor de beste interpretatie van het verplichte werk van het Brahms Concours. Ze vertolkte diverse operarollen en heeft een grote passie voor het lied.

Matthias De Smet / piano
Matthias De Smet begon al op vijfjarige leeftijd met pianospelen en studeerde met onderscheiding af aan het Koninklijk Conservatorium van Gent waar hij studeerde bij Vitaly Samoshko. In de loop der jaren ontwikkelde hij een grote passie voor het lied, wat hem deed besluiten te gaan studeren aan de Guildhall School of Music & Drama. Daar specialiseert hij zich in liedbegeleiding bij onder meer Julius Drake en Graham Johnson. De Smet werd samen met zangeres Mieke Dhondt geselecteerd voor de Udo Reinemann International Masterclasses, waar hij samenwerkte met een groot aantal gerenommeerde zangers en pianisten. Hij won vorig jaar de Accompanist-prijs op de Patricia Routledge National English Song Competition in Londen. In 2021 nam hij deel aan de Masterclass van het festival.

Anna Graf / sopraan
Anna Graf studeerde af aan het North-Caucasus State Institute of Arts in de hoofdvakken koordirectie en piano. Pas na een verhuizing naar Duitsland legde zij zich toe op een studie zang aan de Hochschule für Musik und Tanz in Keulen, waar zij nu studeert voor haar master. Graf won meerdere prijzen, vertolkte diverse operarollen en werkte mee aan een cd-opname van de opera Alpenkönig und Menschenfeind.
Sinds 2017 vormt zij een liedduo met pianist Han-Lin Yun, met wie zij veelvuldig optreedt. Speciale aandacht hebben zij voor minder populaire werken en minder bekende componisten. In juli van dit jaar brengen zij hun eerste cd uit.

Han-Lin Yun / piano
Han-Lin Yun begon al op jonge leeftijd met piano- en vioolspelen en studeerde aan de National Taiwan Normal University. Al tijdens de bachelorfase soleerde ze tijdens vele pianoconcerten. In 2015 werd ze toegelaten voor een master aan de Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt. Daarna studeerde ze achtereenvolgens aan de Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden, en liedbegeleiding aan de Hochschule für Musik und Tanz in Keulen. Sinds 2020 bereidt zij zich voor op het examen compositie voor zang en studeert tegelijkertijd hedendaagse pianomuziek bij Pierre-Laurent Aimard. Yun won de eerste prijs tijdens het internationale pianoconcours in Barletta (Italië) en kreeg meerdere beurzen toegekend.

Annett Andriesen / mezzosopraan - voorzitter jury Young Artist Platform
Annett Andriesen studeerde zang bij onder meer Jos Burcksen, Meinard Kraak en Ré Koster. In 1975 was zij een van de prijswinnaars van het Internationaal Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch, waar zij van 2007 tot en met 2018 directeur zou zijn. Na haar studie vertolkte zij operarollen in producties in binnen- en buitenland en zong in premières van opera’s van Nederlandse componisten.
Andriesen was docent aan het Conservatorium van Amsterdam, maakte deel uit van diverse jury’s tijdens internationale concoursen en is regelmatig panellid voor het NPO Radio 4 programma Diskotabel. Zij is jurylid voor Dutch Classical Talent en de voorselecties van het IVC in 2022. Daarnaast is zij bestuurslid van diverse culturele stichtingen en adviseur van de Raad voor Cultuur en adviseur van de Commissie Kunsten van de Provincie Fryslân.

Elly Ameling / sopraan - beschermvrouwe
Elly Ameling studeerde zang bij onder andere Jo Bollenkamp en Jacoba Dresden-Dhont. Na haar debuut in 1953 trad zij over de hele wereld op en won op jonge leeftijd het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch. Vermaard werd zij met haar interpretaties van met name Frans- en Duitstalige liederen. Haar vertolking van de sopraanpartij in Mahlers vierde symfonie gold jarenlang als standaard.
Tot op de dag van vandaag is Elly Ameling wereldwijd betrokken bij masterclasses aan jonge zangers, meestal gewijd aan het Duitse of Franse lied. De masterclasses die zij geeft tijdens het festival zijn geliefd bij zowel deelnemers als publiek.

Robert Holl / bas - artistiek leider
Na zijn middelbareschooltijd studeerde Robert Holl zang aan het Rotterdams conservatorium bij Jan Veth en David Hollestelle, om daarna uit te groeien tot een van de meest succesvolle zangers en zangpedagogen van onze tijd. Hij wordt geroemd om de expressiviteit van zijn interpretaties en de intimiteit die hij bij zijn toehoorders weet op te roepen. Zijn stem is er een die je herkent uit duizenden.
Robert Holl is wereldwijd een geliefd en veelgevraagd docent. Al sinds 1998 is hij professor voor lied en oratorium aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. In 2016 werd hij bij de oprichting artistiek leider van het Internationaal Lied Festival Zeist. Dit jaar doceert hij voor het vijfde jaar op rij aan de masterclass van het festival.

Hans Eijsackers / piano
Hans Eijsackers studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en de European Mozart Academy in Kraków. Zijn docenten waren Gérard van Blerk, Jan Wijn en György Sebök. Hij won prijzen bij het Europees Pianoconcours en ontving de Zilveren Vriendenkrans van het Concertgebouw. Momenteel is hij professor Liedgestaltung aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf.
Eijsackers treedt veelvuldig op als solist, kamermusicus en liedbegeleider en vormt een bevlogen liedduo met Henk Neven. Daarnaast is hij als jurylid en masterclassdocent regelmatig te gast in binnen- en buitenland en is artistiek leider van het van het Internationaal Studenten LiedDuo Concours in Groningen. In 2022 neemt hij samen met Henk Neven de artistieke leiding van het festival over van Robert Holl.

Henk Neven / bariton
Henk Neven is een van de meest bevlogen liedvertolkers van zijn generatie. Hij ontving in 2009 een Borletti-Buitoni Fellowship en nam deel aan het prestigieuze BBC Radio 3 New Generation Artists Scheme. In 2011 ontving hij de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus werkzaam in de klassieke muziek wordt uitgereikt.
Neven werkt met diverse orkesten en ensembles, en is actief op zowel nationale als internationale operapodia in diverse rollen. Hij staat onder contract bij het platenlabel Onyx. Zijn opnames met deze maatschappij krijgen lovende kritieken. In 2022 geeft artistiek leider Robert Holl het stokje door en neemt hij samen met Hans Eijsackers de artistieke leiding van het festival over.

Olga Pashchenko / fortepiano
Olga Pashchenko’s pianospel viel al op jonge leeftijd op bij concoursen en recitals. Zij studeerde cum laude af aan achtereenvolgens het Tsjaikovski Conservatorium in Moskou en het Conservatorium van Amsterdam en sleepte vele prijzen in de wacht.
Inmiddels is Pashchenko een van de meest veelzijdige musici van dit moment die tijdens optredens wereldwijd te horen is als (forte)pianist, klavecinist en organist. Met haar gepassioneerde persoonlijkheid geeft zij haar spel virtuositeit en een rijkdom aan kleur mee, met een goed oog voor het brede repertoire dat voor deze instrumenten geschreven is. Buiten haar volle concertagenda is Pashchenko docent fortepiano aan het Conservatorium van Amsterdam.

Meriç Artaç / componist
Meriç Artaç studeerde cum laude af aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Al tijdens haar studie componeerde zij graag werken voor dans- en theatervoorstellingen en films. Inmiddels heeft zij meerdere interdisciplinaire producties op haar naam staan, die goed werden ontvangen.
Sinds 2016 is Artaç artistiek leider van het AKOM Ensemble in Rotterdam, dat werk van jonge componisten ten gehore brengt en een nieuw publiek probeert aan te spreken met eigentijdse composities. Daarnaast werkt zij ook samen met het ASKO/Schönberg Ensemble en het Doelen Ensemble. Dit jaar componeert zij het verplichte werk voor deelnemers aan het Young Artist Platform.

locatie
Grote kerkzaal / Zusterplein 12 / 3703 CB Zeist

Valkenburg heeft een fraaie, ranke stem, die ze met grote muzikaliteit en zuiverheid inzet, voorbeeldig begeleid door het verfijnde toucher van Lammerts van Bueren.

Recensie Erik Voermans in het Parool 26 februari 2021

Delen met anderen

Geplaatst op

Brahms en vrouwelijke tijdgenoten

diverse data

zie praktisch

Brahms en vrouwelijke tijdgenoten

Hetty Gehring, zangdocent
Gilbert den Broeder, piano

Deelnemen
€ 175 per persoon / maximaal 6 deelnemers

 

Meld je aan door uiterlijk maandag 11 april het aanmeldformulier in te vullen. Wanneer we meer dan zes aanmeldingen ontvangen zal op basis van een geluidsopname een selectie worden gemaakt. Na plaatsing wordt je repertoirekeuze met docent Hetty Gehring afgestemd.

Tijdens de afgelopen drie edities van het festival liep het storm bij de masterclasses van Hetty Gehring en viste je misschien achter het net. Dit jaar heb je opnieuw de kans om als gevorderde amateur een masterclass zang te volgen bij deze geliefde zangdocent! Tijdens deze masterclass staat zingen vanuit de stromende adem centraal. Een techniek die Hetty leerde van haar eigen zangdocent Margreet Honig. Het inspireerde haar tot het schrijven van het boek Zing zoals je lacht, dat vol staat met praktische aanwijzingen voor het gebruik van de adem tijdens het zingen.

Er kunnen zes zangers deelnemen. In twee besloten en een openbare masterclass werk je aan twee liederen naar keuze en word je begeleid door pianist Gilbert den Broeder. Op het tabblad ‘repertoire’ vind je een overzicht van de liederen waar je uit kunt kiezen. Je kiest in elk geval een lied uit het repertoire van Clara Schumann of Liza Lehmann. Een tweede lied kun je ook kiezen uit de werken van Brahms. Beide liederen moeten passen bij het festivalthema: Auf Flügeln des Gesanges en gaan over het dromen van verre oorden – de Oriënt! – het zoeken van verbinding met de ander en het slechten van grenzen. Ze bezingen de kracht van de natuur en de spanning tussen droom en werkelijkheid. Ter afsluiting breng je het geleerde in praktijk tijdens het presentatierecital in het Torenlaan Theater.

Wil je meer weten over de componisten en hun liederen? Kom dan naar de Inspiratiedag: Zingen doe je samen op 2 april 2022 in het Torenlaan Theater.

Liza Lehmann: 14 Songs
Thames Publishing / € 15,=
De eerste acht liederen zijn vooral geschikt voor sopraan of tenor.
De laatste zes zijn geschikt voor mezzo of bariton, waarvan het laatste lied (Jim) ook prima is voor een alt.

1. The Swing (d’-bes”(g”))
Heerlijk vliegen op de schommel

2. The Yellowhammer (d’-fis”)
De geelgors

3. The Wren (d’-b”(a”))
Het winterkoninkje

4. It was a lover and his lass (d’-bes”)
Over liefde, lente en zingende vogels

5. Magdalen at Michael’s Gate (fis’-b”(a”))
Een zingende merel bij de poort

6. The Lily of a Day (es’-bes”)
De lelie van een dag

7. Evensong (es’-as”(g”))
Vleugels van engelen en zingende nachtegaal

8. When I am dead (e’-g”)
Troost voor de geliefde die achterblijft

9. No candle was there (c’-e”)
Kerstlied met vleugels van engelen

10. To a Little Red Spider (a(c’)-fis”)
Een kleine rode spin

11. Love, if you knew the light (a-e”)
Liefde en licht

12. Dusk in the Valley (c’-f”)
Schemering in de vallei

13. Ah! not a drop (a-f”)
Ah! Geen druppel

14. Jim (fis(g)-e”(d”))
Het lot van een jongen, Jim

Clara Schumann: Sämtliche Lieder / Band I-II
Breitkopf / € 29,15 - € 27,70
Deel 1: 15 liederen / opus 12, 13 en 23 / stemomvang cis’-a”
Deel 2: 14 liederen zonder opusnummer / stemomvang c’-a”

Clara Schumann: Jubiläums-Liederalbum
Peters (met cd) / € 21,35
Selectie van 14 liederen uit opus 12 en 13. Nummer 5 heeft geen opusnummer.
Editie voor hoge stem (origineel): c’-as”
Editie voor midden-lage stem: bes-f”

Hetty Gehring / zangdocent
Na haar studie Nederlands, studeerde Hetty Gehring in eerste instantie zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag om later af te studeren bij Margreet Honig aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Daarnaast had zij les van onder andere Mira Zakai en Maarten Koningsberger.
In 2003 richtte Hetty Gehring Het Zangatelier in Utrecht op en verdiepte zij zich steeds meer in ademproblemen bij het zingen. Wat zij zelf leerde van Margreet Honig, door wie zij nog altijd gecoacht wordt, en van de adem- en houdingstherapeute Regine Herbig, wees haar daarbij de weg. Op basis van haar ervaring en kennis schreef zij het boek Zing zoals je lacht, dat in 2016 verscheen.

Gilbert den Broeder / piano
Gilbert den Broeder studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en vervolgde zijn studie bij onder andere Irwin Gage en Rudolf Jansen. Hij specialiseerde zich in het begeleiden en coachen van zangers. Hij werkte samen met onder andere het Koninklijk Concertgebouworkest en is actief bij De Nationale Opera en Ballet, De Nederlandse Reisopera, The Dutch National Opera Studio en het Opera Forward Festival. Daarnaast is hij pianist voor diverse concoursen als het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch.
Verder werkt hij als pianist mee aan verschillende radio- en televisieprogramma’s en begeleidde hij de masterclassweek van Thomas Quasthoff voor jonge, talentvolle zangers voor de serie Grote Zangers.

besloten bijeenkomsten
vrijdag 13 mei / 10.00 – 15.00 uur (locatie A)
vrijdag 20 mei / 10.00 – 13.00 uur (locatie B)

openbare bijeenkomst
zondag 15 mei / 14.00 – 17.30 uur

presentatierecital en nazit
vrijdag 20 mei / 14.15 - 15.45 uur
vrijdag 20 mei / 15.45 – 16.15 uur

locatie A / besloten bijeenkomsten
Koetshuys / Zusterplein 2 / 3703 CB Zeist

locatie B / besloten bijeenkomsten
Torenlaan Theater / Torenlaan 38 / 3701 VK Zeist

locatie openbare bijeenkomst
Koetshuys / Zusterplein 2 / 3703 CB Zeist

locatie presentatierecital en nazit
Torenlaan Theater / Torenlaan 38 / 3701 VK Zeist

Delen met anderen

Geplaatst op

Open Podium

diverse data

zie praktisch

Open Podium ​

Annelies van Gerven, zangdocent
Bas Verheijden, piano

Deelnemen
€ 65,00 per persoon / maximaal 8 deelnemers

 

Meld je aan door een ticket te kopen. De verkoop sluit op 28 april óf zodra het Open Podium is volgeboekt. Na je aankoop wordt je repertoirekeuze afgestemd met docent Annelies van Gerven.

Zelf zingen en schitteren op het festivalpodium? Meld je dan nu aan voor het Open Podium, speciaal bedoeld voor amateurzangers die onder begeleiding van een professionele pianist liederen willen zingen. Wil je zingen met je eigen pianist? Kies dan voor de Masterclass Poëtisch Perzië of de Masterclass Brahms: over liefde, verlangen en dromen voor liedduo’s (zanger en pianist).

Op de eerste dag van het festival vindt de oefenworkshop plaats onder leiding van zangdocent Annelies van Gerven met aan de piano Bas Verheijden. Er is plaats voor acht zangers. Elke deelnemer krijgt 25 minuten les en natuurlijk leer je ook veel van elkaar.

Tijdens het Open Podium zijn er per deelnemer 10 minuten beschikbaar. Je kiest twee liederen uit het repertoire dat voor het Open Podium is samengesteld en die passen bij het festivalthema: Auf Flügeln des Gesanges. Het zijn liederen die gaan over het dromen van verre oorden – de Oriënt! – het zoeken van verbinding met de ander en het slechten van grenzen. Ze bezingen de kracht van de natuur en de spanning tussen droom en werkelijkheid.

FRANS
Henri Duparc (1848 - 1933)
l’Invitation au voyage

Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Les Roses d’Ispahan
Après un rêve
Claire de lune
Mai
Aurore
Automne

Albert Roussel (1869 - 1937)
Amoureux séparés
Le jardin mouillé

Francis Poulenc (1899 - 1963)
La courte paille
La reine de coeur
Lune d’Avril
Voyage à Paris

Erik Satie (1866 - 1925)
Les fleurs

Reynaldo Hahn (1874 - 1947)
A Chloris
l’Heure exquise

Hector Berlioz (1803 - 1896)
Le spectre de la rose

Ernest Chausson (1855 - 1899)
La nuit

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Dans un bois solitaire

ENGELS
Benjamin Britten (1913 - 1976)
Waly, waly

Samuel Barber (1910 - 1981)
Solitary hotel
Sure on this shining night

Joseph Haydn (1732 – 1809)
The spirits song

Gerald Finzi (1901 – 1956)
Proud songsters

SPAANS
Manuel de Falla
(1876 – 1946)
Asturiana

DUITS
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Der Zauberer

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Bei der Wiege
Suleika
Was bedeutet die Bewegung
Auf Flügeln des Gesanges
Nachtlied

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Alte Liebe
Dein blaues Auge
Schön war, dass ich dir weihte
Feldeinsamkeit
Sapphische Ode
Nicht mehr zu dir zu gehen
Mädchenlied (auf die Nacht)
Da unten im Tale

Robert Schumann (1810 – 1856)
Aus den östlichen Rosen
Die Lotosblume
In der Fremde (Aus der Heimat)
Mondnacht
Zwielicht

Franz Schubert (1797 – 1828)
Frühlingsglaube
Aufenthalt
Nacht und Träume
Auf dem Flusse
Frühlingstraum (Ich träumte von bunten Blumen)

Richard Strauss (1864 – 1949)
Zueignung
Die Nacht

NEDERLANDS
Paul Christiaan van Westering (1911 – 1991)
Stekelvarkentjes Wiegenlied

Annelies van Gerven / zangdocent
Annelies van Gerven studeerde zang aan het Conservatorium van Utrecht. Tijdens het tweede Internationaal Concours voor Liedbegeleiders in 1988 behaalde zij samen met pianiste Lidwien Boumans de prijs voor het beste Nederlandse duo. Voor Annelies van Gerven is lesgeven een grotere passie dan zelf op het podium te staan. Zij geeft les aan jong en oud in zowel klassiek- als musicalrepertoire. Bij het KunstenHuis Idea afdeling muziek in Zeist, leidt ze een theaterkoor: Het Zangtheater. Voor haar geldt dat er niets leukers is, dan van je hobby je vak maken.

Bas Verheijden / piano
Bas Verheijden studeerde aan het conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn en behaalde zijn master met onderscheiding. Aansluitend werd hij als eerste Nederlander ooit aangenomen bij de befaamde Accademia Pianistica in Italië. Van de masterclass die hij volgde bij Maria João Pires maakte de AVRO een documentaire.
Bas Verheijden is een eigenzinnig pianist die graag op zoek gaat naar vernieuwing en mogelijkheden voor variatie in zowel bekend als onbekend repertoire. Als concertpianist en kamermusicus heeft hij een indrukwekkende staat van dienst. Hij is tevens pianist van het Atlantic Trio, waarmee een aantal cd’s opnam en werkt regelmatig samen met Maarten Koningsberger en Hans Pieter Herman.

oefenworkshop
vrijdag 13 mei / 15.30 - 19.30 uur
Tijdens de oefenworkshop wordt om 17.30 uur een kop soep en een broodje geserveerd.

open podium (inzingen / presentatie met publiek / nazit)
vrijdag 20 mei / 16.15 - 16.45 uur
vrijdag 20 mei / 17.00 - 18:00 uur
vrijdag 20 mei / 18:00 - 18.30 uur

locatie workshop
Koetshuys / Zusterplein 2 / 3703 CB Zeist

locatie Open Podium
Torenlaan Theater / Torenlaan 38 / 3701 VK Zeist

Delen met anderen