word vriend

Het lied raakt onze ziel en diepste emoties, zowel in het luisteren als zingen. Zo draagt het op een bescheiden, maar waardevolle wijze bij aan een betere wereld.

 

Bent u een liefhebber van het klassieke lied?

Vindt u het belangrijk de liedkunst levend te houden en door te geven aan volgende generaties?

Wilt u het participatie- en educatieprogramma van het festival steunen om jongeren te bereiken en te raken?

Wilt u nu en in de toekomst genieten van het Internationaal Lied Festival Zeist met vermaarde zangers en begeleiders?

 

Word Vriend van het Internationaal Lied Festival Zeist!

Als Vriend maakt u het Internationaal Lied Festival Zeist mogelijk en stimuleert u de uitoefening van de liedkunst op internationaal niveau. U draagt bij aan liedkunsteducatie en de ontwikkeling van jong muzikaal zangtalent. Zo houdt u de liedkunst ook voor volgende generaties levend. Als dank voor uw verbondenheid krijgt u een aantal privileges.

 

U bent al Vriend voor €35 per jaar!

Kosten Vriendenbijdrage:

 • € 35,- per persoon per jaar
 • € 60,- voor twee personen op één adres per jaar

Uiteraard zijn hogere donaties altijd meer dan welkom.

 

Privileges voor Vrienden:

 • 10% korting op ILFZ concerten en liedrecitals
 • 10% korting op alle passe-partouts van het ILFZ festival
 • Vriendenontmoeting in de pauzes van de avondconcerten
 • Meet-and-Greet met artiesten.

 

Hoe word ik Vriend?

 • U wordt bij voorkeur Vriend door het het aanmeldformulier dat u hier vindt in te vullen en ondertekend te retourneren. U verleent ons dan tevens tot wederopzegging een machtiging om uw bijdrage via een automatische incasso te voldoen. U kunt het formulier per e-mail sturen aan vrienden@ILFZ.nl of per post aan
  Ton Tekstra
  Van Lijndenlaan 14
  1412EK Naarden
  E-mail: 
  vrienden@ilfz.nl
 • Bij het bestellen van kaarten (u krijgt direct korting)
 • U maakt gebruik van de knop op deze pagina. U wordt dan naar een externe pagina geleid waar u uw gegevens kunt invullen en via iDeal uw bijdrage kunt voldoen.

 

Wilt u meer doen? Word Supervriend of Mecenas!

Voor het opbouwen van een financiële basis zijn gulle gevers cruciaal. Zij vormen het fundament van de Stichting Vrienden ILFZ waarop jaarlijks het festival in mei gebouwd kan worden.

 

U kunt Supervriend worden, als u voor vijf jaar de verplichting aangaat om jaarlijks € 250,-, € 500,- of € 1000,- te schenken aan de stichting. Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betreft schenkingen die u vastlegt in een Overeenkomst Periodieke Gift en die u ten minste vijf jaar achtereen doet.

 

Vriendenbijdragen en schenkingen zijn volgens de Geefwet extra gunstig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij heten u ook graag welkom als Supervriend voor een jaar, met een minimale bijdrage van € 500,-. Daarvoor gelden dan niet de extra fiscale voordelen.

 

Een voorbeeld

Bij een donatie aan een culturele Anbi van € 1000,- mag u in de aangifte inkomstenbelasting aangeven dat u € 1.250,- gedoneerd heeft. Over deze € 1.250,- ontvangt u dan belasting terug (afhankelijk van uw inkomen tot 49,5%). Over de schenking van € 1.000,- kunt u dus tot € 650,- terugkrijgen van de fiscus, netto betaalt u dan € 350,-.

 

Voor incidentele giften zijn er enkele voorwaarden, zoals een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw inkomen (met een maximum van € 5000,-). Voor periodieke schenking geldt deze drempel van 1% en dit maximum van 10% van uw inkomen niet (wel het maximum van € 5.000,-).

Periodieke schenkingen gaan via een Overeenkomst Periodieke Gift. Als u hierover meer wilt weten kunt u een mail sturen aan vrienden@ilfz.nl. Wij nemen dan contact met u op.

 

Privileges voor Supervrienden:

 • 10% korting op ILFZ concerten en liedrecitals
 • 10% korting op alle passe-partouts van het ILFZ festival
 • Vriendenontmoeting in de pauzes van de avondconcerten
 • Meet-and-Greet met artiesten
 • Twee vrijkaarten voor het openingsconcert.

 

Wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent?

Word Mecenas van het Fonds masterclass.

Talentontwikkeling is een belangrijke pijler onder het Internationaal Lied Festival Zeist. Voor de carrières van jonge zangers en pianisten is het van doorslaggevend belang om na hun studie in ontwikkeling te blijven. De masterclass voorziet in die mogelijkheid.

Om de masterclass betaalbaar te houden voor jonge professionals zijn extra middelen nodig. Met uw bijdrage kan het festival de kwaliteit van de masterclass borgen. Om die wens te realiseren is het masterclass Fonds opgericht. Het fonds is ondergebracht bij de Vriendenstichting van het festival.

 

Particulieren én bedrijven kunnen mecenas worden. U gaat dan voor een aaneengesloten periode van vijf jaar de verplichting aan om jaarlijks minimaal € 500,- te schenken aan het masterclass Fonds. De stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival is een culturele ANBI, dat betekent dat ook in 2019 uw gift fiscaal voordeel oplevert.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Hoe word ik Supervriend of Mecenas?

Als u overweegt om Supervriend te worden, neem dan contact op met Ton Tekstra, penningmeester van de vriendenstichting via vrienden@ilfz.nl. Hij informeert u over de mogelijkheden.

 

Culturele ANBI

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van een culturele ANBI.

 

Dit betekent onder meer:

 • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
 • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
 • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

De ANBI informatie voor de Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival kunt u vinden bij 'Meer informatie over de vriendenstichting'.

 

Bestuur Stichting Vrienden Internationaal Lied Festival Zeist

 • Willem Leyh, voorzitter
 • Brechtje Renzema-Martens, secretaris
 • Ton Tekstra, penningmeester
 • Lucie Spreij, lid
 • Steven Matthijsen, adviseur
 • Er is één vacature in het bestuur

 

Bankrekeningnummer: NL59 RABO 0309 8151 50

 

©

word vriend

word vriend
word vriend
word vriend

word vriend

word vriend
word vriend