In memoriam Aat Klompenhouwer (1941 – 2020)

Vrijdag 25 september is Aat Klompenhouwer, voorzitter en spil van het Internationaal Lied Festival Zeist, overleden. Hij is 79 jaar geworden. Aat was al jaren ernstig ziek, maar hij wist er met een wonderbaarlijke vitaliteit steeds weer bovenop te komen. En nu was het op.

Aat was het hart van het Internationaal Lied Festival Zeist, hij was er vanaf het begin in 2015 bij betrokken en hij was de motor waardoor het festival in de afgelopen vijf jaar is uitgegroeid tot een festival dat behoort tot de top 3 van de liedfestivals in Europa. Zijn levenslange passie voor het lied en zijn ondernemerschap kwamen hierin samen. Het festival van 6 naar 10 dagen, meer dagen en meer vakken in de masterclass, marketing, sociale media, streaming, Young Singers Platform, hij had altijd nieuwe ideeën. Het was een feest om met hem samen te werken en nieuwe plannen te maken.

Aat was een genereus man. Genereus in gastvrijheid, tijd en energie. Hij was een mecenas, hij wilde kunst en kunstenaars steunen. Vooral jonge musici wilde hij verder helpen in hun ontwikkeling en hun carrière. In het festival hadden de masterclass en het Young Singers Platform een speciaal plekje in zijn hart.

Aat was een netwerker pur sang, hij was een begrip in de liedwereld, hij kende iedereen zonder zich ooit ergens op te laten voorstaan. Hij was ook voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Lied, van de Stichting Coco Collectief en de Schubert Stichting, en in het verleden voorzitter van het Festival Vocallis en bestuurslid van de Gustav Mahler Stichting Nederland. Voor het festival in Zeist entameerde hij samenwerking met de liedfestivals van Oxford, Heidelberg en Barcelona.
Aat had een levenslange passie voor het lied, het was zijn lust en zijn leven. Zijn vrouw Lenie en hij gingen ook vele jaren naar de Schubertiade in Schwarzenberg. Voor de Vrienden van het Lied stapten ze bijna elke zondag in hun auto om ergens in Nederland naar een huisconcert te gaan. Hij had een enorme collectie platen, cd’s en boeken op liedgebied. De Winterreise van Schubert had een speciale plek bij hem, hij had er meer dan honderd uitvoeringen van, hij ging er elke keer weer helemaal in op.

Het overlijden van Aat is een onnoemelijk groot verlies. Voor zijn familie en vrienden, voor het festival en voor de hele liedwereld. Wij moeten verder zonder Aat en wij willen proberen het festival voort te zetten in zijn geest.

Wij wensen zijn vrouw Lenie en hun zoon, schoondochter en (klein)kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van het Internationaal Lied Festival Zeist,
Steven Matthijsen
Wim Bekkers
Frans Eggink
Lucie Spreij

Obituary Aat Klompenhouwer (1941 – 2020)

Friday September 25th, Aat Klompenhouwer, chairman of the International Lied Festival Zeist, passed away at the age of 79 years. Aat had been ill for several years, but with a miraculous vitality, he time and again recovered. And now, he had to give up.

Aat was the heart of the International Lied Festival Zeist. From the beginning in 2015, he was the driving force of the festival. As a result, in a short period, the festival has reached its position as on of the top 3 festivals for art song in Europe. His lifelong passion for the art song and his entrepreneurial skills and attitude came together in this. With the expansion of the festival from 6 to 10 days, an extensive interdisciplinary international masterclass, innovative ways of marketing and promotion and the introduction of the Young Singers Platform, Aat was always full of new ideas. Working together with him and making new plans was pure joy.

Aat was a generous man. In his hospitality, time and energy. He was a patron of the arts. He especially wished to support young musicians in their development and careers. The festival’s masterclass and Young Singers Platform were close to his heart.

As an excellent networker, Aat was widely known in the world of classical music in general and of art song in particular. He knew literally everybody, but he never boasted of anything. He was also chairman of the Dutch Art Song Society, the Coco Collectief Foundation and the Schubert Foundation. In the past, he contributed to Festival Vocallis and the Dutch Gustav Mahler Foundation. He started international co-operations for the International Lied Festival Zeist with colleagues in the field of art song, such as the International Vocal Competition, the International Student LiedDuo Competition and fellow festival organizers in Oxford, Heidelberg and Barcelona.

Aat’s passion for the art song was legendary. Together with his wife Lenie, he visited the Schwarzenberg Schubertiade for many years. Nearly every Sunday they took their car to attend a house concert organized by the Dutch Art Song Society. Aat was a real connoisseur and possessed a vast amount of records, CDs and books on the subject of art song. Schubert’s song cycle Winterreise occupied a special place in this collection, with over a hundred different performances. Time and time again Aat was completely absorbed by this masterpiece.

For his family and friends, for the festival and the world of art song, Aat’s passing has a huge impact. We have to move on without Aat and will try to continue the festival in his spirit.

Our thoughts are with his wife Lenie, his son and daughter-in-law and their (grand)children in these difficult times.

The Board of International Lied Festival Zeist
Steven Matthijsen
Wim Bekkers
Frans Eggink
Lucie Spreij