bent u een liefhebber
van het klassieke lied?

Het lied raakt onze ziel en diepste emoties, zowel in het luisteren als zingen. Zo draagt het op een bescheiden, maar waardevolle wijze bij aan een betere wereld. 

Vindt u het belangrijk de liedkunst levend te houden en door te geven aan volgende generaties?
Wilt u het participatie- en educatieprogramma van het festival steunen om jongeren te bereiken en te raken? Wilt u nu en in de toekomst genieten van het Internationaal Lied Festival Zeist met vermaarde zangers en begeleiders?

word vriend van het Internationaal Lied Festival Zeist! 

word vriend van het Internationaal Lied Festival Zeist! 

Vrienden hebben bij ons een streepje voor: zo krijgt u 10% korting op alle recitals, masterclasses, dagkaarten en het passe-partout.
draag bij aan de top van morgen: word Mecenas!

draag bij aan de top van morgen: word Mecenas!

Talentontwikkeling is een belangrijke pijler onder het Internationaal Lied Festival Zeist. Daarvoor is het Fonds Next Generation opgericht.

Denkt u weleens over nalaten via uw testament?

U kunt het Internationaal Lied Festival Zeist opnemen in uw testament met een erfstelling of een legaat. Bij erfstelling wordt het Internationaal Lied Festival Zeist uw erfgenaam voor alles wat u niet hebt benoemd via een legaat. Een legaat kan een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed zijn. In uw testament kunt u de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Als u het Internationaal Lied Festival Zeist opneemt in uw testament, kunt u daar ook de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Uw wens voor later

De opbrengsten van uw nalatenschap kunnen bijvoorbeeld naar de volgende bestemmingen gaan:

  • De organisatie van het Internationaal Lied Festival Zeist
  • Een specifiek werkterrein van het Internationaal Lied Festival Zeist, zoals talentontwikkeling (Fonds Next Generation) of educatieve vorming
  • Uw eigen Fonds Internationaal Lied Festival Zeist op Naam.


Graag gaan wij met u in gesprek over het vormgeven van de bestemming, zodat deze aansluit bij uw wens en onze mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat we in de toekomst de opbrengsten van uw nalatenschap op een passende manier kunnen besteden. Stuur een mail aan vrienden@ilfz.nl of bel met Ton Tekstra op 06 3054 7840, dan maken wij een afspraak.

over vrienden

De stichting Internationaal Lied Festival Zeist werd opgericht in 2015 en organiseerde in 2016 voor het eerst een festival. Het heeft zich sindsdien ontpopt tot een uniek platform voor het kunstlied in Nederland, dat genieten van klassieke liederen en het doorgeven van kennis en kunde tot zijn speerpunten heeft gemaakt. Het groeide uit tot een toonaangevend, breed toegankelijk evenement dat een groot publiek trekt en een podium biedt aan topmusici uit binnen- en buitenland en aan veelbelovend, jong talent en is niet meer weg te denken uit het muzikale landschap.
 

Door het organiseren van de masterclass en door samenwerkingsverbanden met scholen en een groot aanbod aan workshops en cursussen voor amateurmusici, stimuleert het festival talentontwikkeling in brede zin. Zang, de oervorm van muziek, krijgt daardoor het podium dat zij verdient.

Om dat te kunnen blijven realiseren zijn een gezond financieel draagvlak en continuïteit van financiering nodig. Vrienden zijn daarbij van groot belang, want hun donaties komen direct ten goede aan het festival: ze helpen de kosten te dragen, nieuwe activiteiten te financieren en vormen een buffer voor het financieringsrisico dat het festival loopt.

culturele ANBI

Het Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van culturele ANBI:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen;
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven).

U mag uw volledige periodieke schenking als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. De eerste € 5.000 per jaar zelfs voor 125% (€ 6.250). De schenking wordt ten hoogste in de tweede schijf van het belastingtarief verrekend. 

ANBI informatie

RSIN nummer: 8552 67 318
IBAN Vriendenbijdragen: NL 59 RABO 0309 8151 50
IBAN Fonds Next Generation: NL 68 RABO 0335 2380 09

Wilt u meer informatie?

Wij komen graag met u in contact. Stuur een mail aan vrienden@ilfz.nl of bel met Ton Tekstra op 06 3054 7840. Wij staan u graag te woord.

nl_NL