Vertel, vertel, vertel!

festivalthema 2024

De mens heeft een onbedwingbare behoefte aan verhalen. Om ze te vertellen en om ze te horen. Sterker nog, een leven zonder verhalen is geen leven. Daarom gaan, zo lang de mens bestaat, verhalen de wereld rond. Ze gaan dwars door alle culturen, werelddelen en lagen in de maatschappij. Vaak komen oude vertellingen uit verschillende uithoeken van onze planeet inhoudelijk ook nog eens overeen. Mondelinge verhalen, geschreven verhalen, beeldverhalen … het is een onuitputtelijke hoeveelheid.   

Blijf vertellen!
Onze vroegste jeugd begint met verhalen. Ze worden ons verteld of voorgelezen. In het ideale geval in een geruststellende omgeving in het niemandsland tussen waken en slapen.

Verhalen verleggen grenzen, ze troosten of laten ons huiveren. In onze jonge geesten wordt zo de fantasie geprikkeld, ontwikkeld en leren we onderscheid maken tussen realiteit en fictie. Het absurde kan daarbij in verhalen totaal geloofwaardig zijn.

Verhalen kunnen ons helpen om greep te krijgen op een ongrijpbare wereld. Zo ontstonden de mythen, sagen en legendes, Bijbelse vertellingen, en sprookjes. En om herhaling te voorkomen moeten we ook de bittere verhalen over oorlog, onrecht en onmenselijkheid niet vergeten en daarom blijven vertellen.

De waarheid liegen
In de taal bevindt ‘het verhaal’ zich tussen waarheid aan de ene kant en verzinsels, leugens en fantasieën aan de andere. Als we zeggen ‘hang geen verhalen op’, bedoelen we ‘neem me niet in de maling, of ‘lieg niet tegen me’. Maar zeggen we ‘vertel me het hele verhaal’, dan vragen we naar de volledige waarheid. Of als we iets willen ontkrachten zeggen we ‘het is maar een verhaal’. Iets wat we ongeloofwaardig vinden is een ‘sterk verhaal’. Een verhaal kan de waarheid liegen.

In een interessant gesprek over storytelling tussen de invloedrijke schrijvers John Berger en Susan Sontag verschillen de twee van mening. Berger meent: ‘A story is always a reassuring operation, a shelter against the absurd, against the endless terrifying space we live in.’ Sontag brengt daar tegenin: ‘Storytelling enlarges the field of our imagination and introduces us to the absurd.’ De een zoekt bescherming tegen het absurde, de ander vindt dat juist in verhalen. Kan het allebei?

Magische samensmelting van tekst en muziek
Wie verlangt niet terug naar de geborgenheid waarin de eerste verhalen tot ons kwamen, de manier waarop ons jonge brein fantasie de vrije loop kon laten? Wie wil niet vertoeven in dat spannende schemergebied tussen fictie en werkelijkheid? Willen we niet allemaal onszelf en de wereld beter begrijpen? De magische samensmelting van tekst en muziek, maakt van liederen een ontroerend en intens medium om aan die verlangens tegemoet te komen. Het thema van het festival in 2024 is daarom: Vertel, vertel, vertel!

Al sinds de oudheid maakt de mens gebruik van muziek, dichterlijke voordracht en dans om de beleving van een verhaal intenser te maken, om het smakelijker te vertellen, of om het simpelweg beter te kunnen onthouden en door te geven. Kijk naar de Homerische verzen, de ballades van de troubadours, volksliedjes, maar ook declamaties van Schumann, Liszt en Schönberg. 

Internationaal Lied Festival Zeist 2024
Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 mei 2024 gaan we daarom op zoek naar ridderverhalen en hoofse liefde, religieuze verhalen en mythen en sagen. We horen verhalen over oorlog en vrede. En natuurlijk ontbreken kleurrijke sprookjes niet, zoals de vertellingen uit Duizend-en-één nacht.

Luister en vertel met ons mee!

Henk Neven & Hans Eijsackers

nl_NL