organisatie 

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist is opgericht op 5 juni 2015. De organisatie is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en past deze toe c.q. heeft acties in haar beleid opgenomen om de uitgangspunten en aanbevelingen van deze codes te implementeren.

In het bestuur zijn alle functies geborgd op het gebied van programmering, educatie, marketing, organisatie en financiën. Daarnaast werkt het festival met enkele freelance medewerkers (programmering, publiciteit, fotografie, fondsenwerving, kaartverkoop, boekhouding) en enkele tientallen vrijwilligers.

Samenstelling bestuur
Jef Oomen, voorzitter 
Steven Matthijsen, vicevoorzitter 
Wim Bekkers, secretaris
Frans Eggink, penningmeester
Marcel Jansen, artistieke zaken
Lucie Spreij, coördinatie vrijwilligers, educatie en participatie

In memoriam: Aat Klompenhouwer (1941-2020)
Spil en motor van het eerste uur

Artistieke leiding
Henk Neven, bas-bariton
Hans Eijsackers, pianist

Zakelijke leiding
Yara Deuss

Producent
Satu Hoogeveen (Festival)
Mariette Koenders (Masterclass en Young Artist Platform)

Medewerkers
Wilgehof+Sodaar / publiciteit, programmaboek en website
Susan Dorrenboom / programmatoelichtingen
Robert Andriessen / programmatoelichtingen
Mel Boas / fotografie

Beschermvrouwe / beschermheer
Elly Ameling, sopraan
Robert Holl, bas-bariton

Ambassadeur
Maartje van Weegen, presentatrice
Raoul Steffani, bariton

Comité van Aanbeveling
Gerlach Cerfontaine, hoogleraar Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht
Huub van Dael, vm. directeur Concertzaal De Doelen
Koos Janssen, Burgemeester Zeist
Maurice Lammerts van Bueren, pianist
Jard van Nes, zangeres
Alexander Rinnooy Kan, vm. Lid Eerste Kamer D66 en Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Jos Schillings, directeur HKU Utrechts Conservatorium
Paul Schnabel, vm. Lid Eerste Kamer D66 en vm. kroonlid van de Sociaal-Economische Raad
Ed Spanjaard, dirigent en pianist.

beloningsbeleid

Het Internationaal Lied Festival Zeist heeft geen personeelsleden in dienst. Alle personen die op het festival optreden of in de organisatie werken worden ingehuurd op contractbasis. Het Internationaal Lied Festival Zeist streeft ernaar alle uitvoerenden en medewerkers te belonen conform een (aanpalende) cao of richtlijn. Van het totaalbedrag aan honoraria op de begroting is 65% van de beloning op dit moment Fair Pay. Het streven is dat in 2028 100% van de beloning Fair Pay is.

Hieronder wordt dit voor de verschillende functies op het podium en achter de schermen nader toegelicht.

Solisten recitals
Uitgangspunt is de tarievenlijst 2023 van de Ntb Vakbond voor musici, in dit geval het tarief voor Dagoptredens musici kamermuziek (concert van maximaal 2 x 60 minuten). Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen geen voorschrift. Het gemiddeld honorarium van de uitvoerenden bij het Internationaal Lied Festival Zeist ligt (een stuk) hoger dan het Ntb tarief vanwege het hoge (inter)nationale niveau van de solisten.

Uitvoerenden Educatie & Participatie (docent, dirigent, pianist, componist, dichter)
Uitgangspunt is de tarievenlijst 2023 van de Ntb Vakbond voor musici, in dit geval het uurtarief voor muziekeducatieprojecten. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen geen voorschrift. Het honorarium per uur van de uitvoerenden Educatie & Participatie in het festival ligt iets lager dan het Ntb tarief. Wij gaan dit in de periode 2025 – 2028 in stappen optrekken naar het niveau van Ntb.

Componist verplicht werk Young Artist Platform
Uitgangspunt is de honorariumtabel GeNeCo (Genootschap Nederlandse Componisten).

Onze beloning is conform deze tabel.

Docent Masterclass professionele liedduo’s/Spreker/Jurylid Young Artist Platform/Schrijver Programmatoelichtingen/Fotograaf
Voor deze functies is ons geen cao of richtlijn bekend. Het is dan ook moeilijk om te bepalen wat Fair Pay is. Het gemiddeld honorarium van deze uitvoerenden in het festival is het resultaat van overleg/onderhandeling. Het gemiddeld uurtarief is marktconform.   

Artistieke leiding/zakelijke leiding/productieleiding/marketing en communicatie 
Voor deze functies in de organisatie van het festival is de cao Muziekensembles (ME) een aanpalende cao. Deze cao hanteren wij. Het uurtarief voor freelance medewerkers (ZZP) wordt bepaald door het cao-uurtarief van de betreffende functie in loondienst te verhogen met 50% opslag.

Bij een aantal functies (zakelijke leiding, productieleiding) is de beloning nu al conform de cao ME en bij de resterende functies (artistieke leiding, communicatie en marketing) willen we de beloning in de periode 2025 – 2028 in stappen optrekken naar het niveau van de cao ME.

Vrijwilligers
Vrijwilligers van het festival ontvangen geen vergoeding.

Bestuursleden
Bestuursleden van het festival ontvangen geen vergoeding.

informatie

beleidsplan
Inhoudelijk Plan ILFZ 2023

activiteitenverslag
Jaarverslag ILFZ 2022

jaarrekening ILFZ
Jaarrekening ILFZ 2022

kvk nummer
63509660

iban
NL03 SNSB 0925 0975 43
NL18 RABO 0317 1327 92

Contactgegevens
Cor Ruyslaan 12
3584 GD Utrecht
06 – 53 13 13 34
info@ilfz.nl

culturele ANBI​

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

ANBI Informatie
RSIN nummer: 8552 67 318

meer over Internationaal Lied Festival Zeist 

nl_NL